Spring til indhold

Kildebjergskolen

Kildebjergskolen er godt placeret i naturskønne omgivelser ud til åbne marker og har masser af plads og luft til kreativ og faglig udfoldelse. Vi har stor elev– og forældreopbakning til aktiviteter og arrangementer og værner om en stærk, lokal forankret kultur.

Kort fortalt

Kildebjergskoklen er beliggende i den vestlige del af Holbæk Kommune og er den tredje største afdeling under Skovvejens Skole, med sine knap 370 indmeldte elever fra 0.-9. klasse. Vi tilbyder et trygt læringsmiljø med ambitioner om et højt fagligt niveau med fokus på, at god trivsel, er udgangspunktet for den bedste indlæring. Elevrådet er med til at understøtte den gode trivsel og med et højt engagement, igangsættes nye projekter og elevernes sag tales til gavn for fællesskabet. Elevrådet er også initiativtagere til den årlige gallafest for 6.-9. klasse samt en elevrådsdag med aktiviteter for 0.-5. årgang. Elevrådet samarbejder med skolebestyrelsen, og deltager endvidere i de møder der afholdes på skolen.

Vi har mange gode samarbejder på tværs – bl.a. med private lokale opholdssteder som Skovly, Sørningevej og Arken, men også med de lokale idrætsforeninger. Vi vægter de nære værdier og den lokale forankring højt, og de gode samarbejder skaber en solid og stærk børnekultur.

Vores udearealer er et fantastisk aktiv for skolen, og byder på en stor boldbane, en multibane, en stor legeplads i naturmaterialer, en kunstbane ved hallen og et krat som eleverne kan udforske og gemme sig i. Mange gode lege og aktiviteter sættes i gang og dannelsen af nye relationer på tværs af klasserne finder sted.

Vores værdier – læring, digitalisering og bevægelse

Vi ved at alle lærer på forskellige måder. Det handler vi også efter – og det betyder, at vi anvender flere læringsmetoder LP-Modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse), CL (Cooperative Learning) samt Synlig Læring.

Vi sætter vi fokus på feedback i undervisningen, og ønsker dermed, at udvikle en læringskultur, hvor lærerne samarbejder om den gode vurderingspraksis, og hvor eleven gøres til en aktiv medspiller i vurderingsarbejdet.

Vi har ambitioner om et højt fagligt niveau, hvor alle skal mødes og udfordres på deres individuelle niveau, bl.a. med særlige læseindsatser. Dette betyder også, at vi kan tilbyde en læsevejleder på alle klassetrin.

IT er en del af elevernes fortid, nutid og fremtid og forskning viser, at IT kan gøre en stor forskel for elevernes læring. Børnene synes det er sjovt at arbejde med IT, så derfor sætter vi ind på den digitale læring allerede fra 0. klasse. Vi har smartboards i alle klasseværelser og benytter online læringsportaler sideløbende med de fysiske bøger. Produktion af film og lyd, læring om upload og download, anvendelse af egen smartphone/tablet samt web – og mobiletik er bl.a. nogle af fokus områderne.

Sundhed og bevægelse tænker vi ind i de meste af dagligdagen. De små indlagte powerbreaks byder ofte på bevægelse udenfor og til idræt benytter vi vores gode udeområder med multibane, fodboldbane og legepladser. 5. klasserne står for vores skolebod, som udover at servere lette snacks såsom riskiks, müslibar og juice også har et godt samarbejde med produktionsskolen, der dagligt leverer frisksmurte og mættende sandwiches. Skoleboden har desuden den gevinst, at bidrage økonomisk til 5. klassernes lejrskole.

Fokus på trivsel

Med fokus på, at trivsel danner grobund for den allerbedste indlæring, tager vi udgangspunkt i de behov der opstår. Vi arbejder med det der virker – er omstillingsparate – og løfter opgaven i et fælles ansvar. Vi vægter det gode og tætte forældresamarbejde højt og inddrager ligeledes eleverne i de to årlige skole-hjem samtaler, helt fra 0. klasse. Vores ambition er, at alle elever skal føle sig trygge i skolen og have gode personlige, sociale og faglige kompetencer med sig, når de forlader skolen. Vores læsevejleder er i mindre eller større omfang, tilknyttet vores afdeling. Har en elev brug for ekstra indsats omkring ordblindhed, sætter vi ind – i samarbejde med Læsetek. Læsetek er en del af Holbæk Kommunes Center for specialundervisning.                             

Vi har endvidere et godt samarbejde med sundhedsplejersken, UUV vejledere (understøttende undervisning), SSP konsulenter (skole, socialforvaltning og politi), psykologer og sagsbehandlere.

Vi har i undervisningen tilknyttet pædagoger i et fast timeantal, og pædagogerne er de samme der følger med børnene i SFO’en. Pædagogerne arbejder sammen med læren om at styrke inklusionen og vilkårene for læring, trivsel og udvikling, med et særligt fokus på børn i vanskeligheder.

De gode traditioner

Kildebjerg har mange gode traditioner med sig og det er traditioner, som både kommer elever, lærere, pædagoger og ikke mindst forældrene til gode. Musikken og energien buldrer derudad når vores lærer/elev band optræder til vores 2 ugentlige morgensamlinger – nogle gange griber forældrene selv en guitar eller sætter sig ved klaveret, andre gange som det allerbedste, lyttende publikum.

Som et nyere initiativ, har vi indført en årlig koncert, hvor eleverne blænder op for en levende og musikalsk koncertoplevelse og viser hvad de har lært gennem musikundervisningen. I løbet af året har vi ligeledes udefrakommende bands, der serverer musik og underholdning til stor inspiration for børnene på alle årgange.

I september har vi en ”udelivsuge” for  0.-4. klasse, som er bygget op i temaer. Det kan f.eks være spejderliv eller stenaldertiden, hvor vi bygger en boplads op, laver mad over bål og maler mel til pandekager, udformer vores egen bue og pil, laver læderpunge og konkurrencer og andre sjove aktiviteter.

Af andre kulturbærende traditioner, kan vi nævne vores skolepatrulje, skolernes motionsdag, turnering i skolefodbold, Rynkebyløbet til ære for kræftramte børn og traditionstro har vi vores hyggelige juleklippedag, hvor der pyntes op i klasserne og hvor decembers lune får lov at fylde.

Ved skoleårets afslutning, afholder vi det store ”sommerferieløb”, som er arrangeret af 8. klasserne. Hele skolen deltager og det plejer ikke at gå stille for sig, med sjove poster, karameller og andre skøre påfund. Sommerferieløbet er en langvarig tradition, og herefter står den på velfortjent sommerferie.Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

God viden om folkeskolereformen