Spring til indhold

Samarbejde mellem skole og dagtilbud

Det gode samarbejde mellem skole og dagtilbud kaster rigtig meget godt af sig - både for de små og for de store. Vores samskabende pædagoger er med til at sikre en tryg overgang fra børnehave til skole.

Samskabende pædagoger - tryghed for dit barn med ind i skolelivet

Skovvejens Skole har sammen med Dagtilbud Skovvejens ansat samskabende pædagoger til alle fem skoler og alle syv børnehuse.

De samskabende pædagoger arbejder nemlig på en og samme tid både i børnehaven med de kommende skolestartere og i skolen i 0. klasse. Det betyder, at de samskabende pædagoger er med til at skabe tryghed, voksenkendskab og sikre viden. Herudover bringes det pædagogiske forebyggende arbejde med ind i skolen.

En uge for den samskabende pædagog byder på tre dage i 0. klasse og to dage i børnehuset sammen med storbørnsgruppen. Efter jul, skifter dagene således, at pædagogen arbejder to dage i skolen og tre dage i børnehuset og følger også med de første tre uger i skolestarten. Hele juni måned står den på tid i børnehuset.


Det skoleparate børnehavebarn og den barneparate skole!

Samhørighed for de 0-16 årige i Område Skovvejen.

Det er vores mål at skabe et godt og sammenhængende miljø mellem dagtilbud og skole, der beriger børnenes udvikling og læring.

Vi ønsker at sikre, at overgangen mellem dagtilbud og skole skaber sammenhæng og sætter sig gode spor. Det sker bl.a. ved at have fokus på de læringsstier, der etableres i dagtilbud, som skolen kan arbejde videre på.

Vi arbejder i netværk på tværs af dagtilbud og skole om børnenes sproglige og matematiske udvikling med de øvrige dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune. Her bliver der videndelt, sparret og inddraget ny viden for at skabe gode rammer til understøttelse af børnenes sprog, læsning og skrivning samt udvikling af deres matematiske kompetencer.

Pædagoger, lærere og ledelse i dagtilbud og skole i Skovvejens område arbejder på at skabe læringsfællesskaber, der udvikler stærke og opmuntrende læringsmiljøer for alle børn - der gør børnene nysgerrige! Det er bl.a. Sprogfitness, Læsemakkere, fremvisning af eksperimenter og opgaver, robotter & teknologi, besøg på skolebibliotekerne, sang og musik i musikundervisningen i skolen og praktikanter i børnehaven.  

 

Læs folderen "Hej, skole - Farvel, børnehave"

Jyderup Skole

Kildebjergskolen

Knabstrup Skole

Nr. Jernløse Skole 

Undløse Skole


Kampagnevideo slår et slag for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige folkeskolen kan. Derfor er vi i de fire folkeskoleområder – Katrinedal, Kildedam, Holbæk By og Skovvejen – gået sammen om en fælles kampagnevideo, der belyser de mange kvaliteter, Holbæk Kommunes folkeskoler rummer.

Kampagnen er til for dig, for at give dig tryghed i skolevalget for dit barn. Den er til for dig, der dagligt bruger folkeskolen - både som elev, forælder og medarbejder. Og så er den til for dig, der som familie eller medarbejder, søger nye veje.

Se videoen ”Folkeskolen – tæt på dig”Feedback

Sidst opdateret

27.11.2020

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen