Spring til indhold

Frihedsforsøget

Vi mangler 300.000 gode idéer til at skabe drømmeskolen og vi har brug for dine drømme, tanker og input!

Hjemmesiden opdateres løbende i takt med at frihedsforsøget tager form. Her vil du finde små reportager, nedslag i processen, arbejdet med de enkelte drømme/kerneomårder - billeder og videoer.

Børnenes skole - frihedsforsøget i Holbæk Kommune

Fra 1. august 2021 og tre skoleår frem skal skolerne i Holbæk Kommune i gang med frihedsforsøget. Skoleområdet i Holbæk Kommune er sammen med Esbjerg Kommune udpeget af regeringen til at deltage i frihedsforsøget, som betyder frihed fra statslig regulering og lovgivning.

Vi får nu mulighed for at skabe helt unikke og lokale skoleprofiler og det er en proces vi glæder os til at komme i gang med.


Kære forældre, elever, medarbejdere og alle andre der har gode idéer

Sammen kan vi skabe drømmeskolen, så sæt dit mærke og giv skolen liv. Vi mangler 300.000 gode idéer, og dine input er vigtige. Derfor - kom med dine idéer, drømme og forslag til hvordan vores fælles drømmeskole skal være fra næste skoleår 2021/2022 og de kommende tre skoleår

Du uploader dine drømme i boksene, og vælger den skole du har relation til.


Læs nogle af de mange input vi har modtaget - vi har også plads til dine!

Jeg drømmer om en skole med meget mere praksisbaseret læring, flere længerevarende projekter, mere udeskole og mere samarbejde på tværs af årgange.
Tannie, forælder Nr. Jernløse Skole
Jeg synes rejser til andre steder (udlandet), vil være en god ide fordi man kan opleve en anderledes kultur og man kan lære på en helt anden måde. Så skal man også bruge de ting man lærer i skolen, til noget i den virkelige verden.
Sarah, elev på Kildebjergskolen
At vi kan få varm mad i spisefrikvarteret
Viktor, elev på Kildebjergskolen 
At man også kan lære svensk eller spansk
Mejse, elev på Jyderup Skole
Lad trivsel være et fast fag fra 0.-9. klasse. Det er godt givet ud.
Didaktiske kompetenceløft og ikke kun fokuks på faglighed.
Betina, forælder på Jyderup Skole
Flere tema og emneuger
Kortere skoledage og skoledage hvor de sidste timer foregår ude i verden
Dorte, forælder på Jyderup Skole
Jeg drømmer om at skolehverdag og SFO-aktiviteter tænkes mere sammen. Man kan f.eks. etablere en byggelegeplads med mulighed for at bygge huse og huler, at have små urtehaver, holde klappedyr, bygge vindmøller og vandingsanlæg og meget mere.
Helen, borger 


Video med drømmere

Kig med og sæt dine tanker i spil. Her møder du elever, medarbejdere, skolebestyrelsen og ledere fra skolerne som alle har noget på hjerte.

TidshorisontFra nu til 1. april 2021

Dialoger indledes lokalt med medarbejdere, elever (elevråd) og forældre (Skolebestyrelse) og andre interessenter i skolen på Jyderup Skole, Kildebjergskolen og Nr. Jernløse/Undløse/Knabstrup Skole.


1 april til 1. august 2021

Skolerne i Holbæk –”Lokal dialog og inddragelse” faciliteres lokalt på skolerne, og/eller af fagcenter/projektgruppe

Drømmescenarier deles.

  • Dialoger udvides lokalt med medarbejdere, elever og forældre

  • Forslag til ”Holbæk hegnspæle” til Børn og Skoleudvalget

  • Ministeriet: Lovforslag forventes vedtaget 1. maj
  • Rammeaftale med Holbæk indgås mellem 1. maj - 1. juli


Feedback

Sidst opdateret

25.03.2021

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen