Spring til indhold

Frihedsforsøget

De næste tre år byder på en unik mulighed for at re-tænke vores nuværende skole og sammen skabe fremtidens skole.

Børnenes skole - frihedsforsøget i Holbæk Kommune

Fra 1. august 2021 og tre skoleår frem skal skolerne i Holbæk Kommune i gang med frihedsforsøget. Skoleområdet i Holbæk Kommune er sammen med Esbjerg Kommune udpeget af regeringen til at deltage i frihedsforsøget, som betyder frihed fra statslig regulering og lovgivning.

Vi får nu mulighed for at skabe helt unikke og lokale skoleprofiler og det er en proces vi allerede er startet på.

Det får vi frihed til 

Børnenes skole er en synlig skole

Det er vigtigt at alle kan følge med i tilblivelsen, og derfor synliggør og inddrager vi vi så meget vi kan. På den måde kan vi berige hinanden - inspirere hinanden og sammen få gode idéer til at leve og gro.

Jyderup skole, Kildebjergskolen og Knabstrup/Nr. Jernløse/Undløse skole arbejder selvstændigt på egne skoler og er allerede godt i gang. Der er derfor forskellige måder at gribe det 3-årige forsøg an på, som en indledende øvelse til at den nye skolestruktur bliver en realitet pr. 1. august 2021, hvor Skovvejens Skole nedlægges som område og bliver til lokale og selvstændige skoler.

Fælles hjemmeside for kommunens folkeskoler

 Udpluk af drømme fra elever, forældre og borgere

Jeg drømmer om en skole med meget mere praksisbaseret læring, flere længerevarende projekter, mere udeskole og mere samarbejde på tværs af årgange.
Tannie, forælder Nr. Jernløse Skole
Jeg synes rejser til andre steder (udlandet), vil være en god ide fordi man kan opleve en anderledes kultur og man kan lære på en helt anden måde. Så skal man også bruge de ting man lærer i skolen, til noget i den virkelige verden.
Sarah, elev på Kildebjergskolen
At vi kan få varm mad i spisefrikvarteret
Viktor, elev på Kildebjergskolen 
At man også kan lære svensk eller spansk
Mejse, elev på Jyderup Skole
Lad trivsel være et fast fag fra 0.-9. klasse. Det er godt givet ud.
Didaktiske kompetenceløft og ikke kun fokuks på faglighed.
Betina, forælder på Jyderup Skole
Flere tema og emneuger
Kortere skoledage og skoledage hvor de sidste timer foregår ude i verden
Dorte, forælder på Jyderup Skole
Jeg drømmer om at skolehverdag og SFO-aktiviteter tænkes mere sammen. Man kan f.eks. etablere en byggelegeplads med mulighed for at bygge huse og huler, at have små urtehaver, holde klappedyr, bygge vindmøller og vandingsanlæg og meget mere.
Helen, borger 


Video med drømmere

Kig med og sæt dine tanker i spil. Her møder du elever, medarbejdere, skolebestyrelsen og ledere fra skolerne som alle har noget på hjerte.

TidshorisontFra nu til 1. april 2021

Dialoger indledes lokalt med medarbejdere, elever (elevråd) og forældre (Skolebestyrelse) og andre interessenter i skolen på Jyderup Skole, Kildebjergskolen og Nr. Jernløse/Undløse/Knabstrup Skole.


1 april til 1. august 2021

Skolerne i Holbæk –”Lokal dialog og inddragelse” faciliteres lokalt på skolerne, og/eller af fagcenter/projektgruppe

Drømmescenarier deles.

  • Dialoger udvides lokalt med medarbejdere, elever og forældre

  • Forslag til ”Holbæk hegnspæle” til Børn og Skoleudvalget

  • Ministeriet: Lovforslag forventes vedtaget 1. maj
  • Rammeaftale med Holbæk indgås mellem 1. maj - 1. juli


Feedback

Sidst opdateret

11.05.2021

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen