Spring til indhold

Skoleindskrivning og udmeldelse

Alle børn født i 2012 skal begynde i kommunens børnehaveklasse eller på anden måde følge undervisning fra 14. august 2018. Du kan skrive dit barn op fra den 1. oktober 2017 til den 15. januar 2018.

Indskrivning

Du kan læse nærmere om skolestart og skoleindskrivning her. Du skal benytte dit NemId ved indskrivningen:

Skriv dit barn op til skole her

Hvis du ønsker en anden skole end distriktsskolen til dit barn, skal du søge direkte hos den ønskede skole.

Vær opmærksom på, at har dit barn først skiftet til en anden skole end distriktsskolen, kan du kun flytte det tilbage igen, hvis skolen har plads.

Se vores kommende 0. klasses foldere her -
"Hej, skole - Farvel, børnehave"

Jyderup (Galaxen, Sølyst Børnehus og andre)

Kildebjerg (Mørkøv Børnehus og andre)

Knabstrup (Kirsebærhaven og andre)

Nr. Jernløse (Nr. Jernløse Børnehus, Spirrekassen og andre)

Undløse (Undløse Børnehus og andre)

 


Udmeldelse

Der kan udfyldes en udmeldelsesblanket på den enkelte afdeling, hvor der samtidig også sættes tid af til en lille snak omkring udmeldelsen.

Udskydning af skolestart

Hvis du ønsker at ansøge om udsættelse af dit barns skolegang, skal du kontakte skolelederen i dit barns skoleområde, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Det skal være særlige forhold, der gør, at et barns skolestart udskydes.

 Feedback

Sidst opdateret

22.05.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

Folder skolestart og indskrivning 2018