Spring til indhold

Skoleindskrivning og udmeldelse

Alle børn født i 2013 skal begynde i 0. klasse eller på anden vis følge undervisning fra 13. august 2019. Du kan skrive dit barn op til skole elektronisk her på siden og læse mere om skoledagens indhold.

Indskrivning

Du kan læse nærmere om skolestart og skoleindskrivning her. Du skal benytte dit NemId ved indskrivningen:

Skriv dit barn op til skole her

Hvis du ønsker en anden skole end distriktsskolen til dit barn, skal du søge direkte hos den ønskede skole.

Vær opmærksom på, at har dit barn først skiftet til en anden skole end distriktsskolen, kan du kun flytte det tilbage igen, hvis skolen har plads.


Udmeldelse

Der kan udfyldes en udmeldelsesblanket på den enkelte afdeling, hvor der samtidig også sættes tid af til en lille snak omkring udmeldelsen.

Udskydning af skolestart

Hvis du ønsker at ansøge om udsættelse af dit barns skolegang, skal du kontakte skolelederen i dit barns skoleområde, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Det skal være særlige forhold, der gør, at et barns skolestart udskydes.

 Feedback

Sidst opdateret

02.10.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

Folder skolestart og indskrivning 2019