Ferieplan og lukkedage

I Holbæk Kommune holder daginstitutioner og SFO lukket fra sommeren 2017 i ugerne 29 og 30. Forældrene har mulighed for at købe særlige moduler i disse uger.

Lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger

Holbæk Kommune har lukket i dagtilbud og SFO i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25%. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Perioder med lukkedage:

 • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Uge 29 og 30
 • Juleaftensdag
 • Dagene mellem jul og nytår 

Daginstitution (børnehuse) og SFO:

 • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Ugerne 29 og 30
 • Juleaftensdag
 • Dagene mellem jul og nytår

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Det kræver særlig tilmelding at benytte fællespasningen. Tilmelding sker via Børn i Holbæk/Skoleintra, og du får nærmere Forældre-og skolebestyrelser i de fire dagtilbuds-og skoleområder har i fællesskab ansvar for, at etablere tilbud om fællespasning på lukkedage. I sommerferieugerne etableres tilbud om fællespasning i form af ugemoduler, som forældrene kan tilkøbe. Der tilbydes ikke fællespasning grundlovsdag og juleaftensdag.

Skolernes ferie og fridage

Det er byrådet, der beslutter hvornår elevernes ferie og fridage bliver placeret. Skolebestyrelsen på den enkelte skole kan vælge at omplacere enkelte dage, og skolebestyrelsen kan vælge at placere vinterferien i uge 6 eller uge 8 i stedet for uge 7. 

2017/2018

Ferie/fridage Datoer
Efterårsferie 14. - 22. oktober (uge 42)
Juleferie  21. december - 7. januar
Vinterferie  10. - 18. februar (uge 7)
Påskeferie  24. marts - 2. april
St. bededag 27. april
Kr. Himmelfart 10. - 13. maj 
Pinseferie 19. - 21. maj
Grundlovsferie 2. - 5. juni
Sommerferie 30. juni - 13. august (første skoledag er en tirsdag)

2018/2019

Ferie/fridage Datoer
Efterårsferie 13. - 21. oktober (uge 42)
Juleferie  22. december - 2. januar
Vinterferie  9. - 17. februar (uge 7)
Påskeferie  13. april - 22. april
St. bededag 17. maj
Kr. Himmelfart 30. maj - 2. juni 
Grundlovsdag  5. juni
Pinseferie 8. juni - 10. juni
Sommerferie 29. juni - XX. august (første skoledag efter sommerferien 2019 er endnu ikke fastlagt)


Feedback

Sidst opdateret

25.01.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen