Spring til indhold

Samarbejde mellem skole/dagtilbud

Det gode samarbejde mellem skole og dagtilbud kaster rigtig meget godt af sig - både for de små og for de store. Vores valgfagshold i skolen kan bl.a. komme i praktik i Børnehuset Galaxen, som pædagogmedhjælper.

Ny kampagnevideo slår et slag for folkeskolerne i Holbæk Kommune


Kære elever og forældre,

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige folkeskolen kan. Derfor er vi i de fire folkeskoleområder – Katrinedal, Kildedam, Holbæk By og Skovvejen – gået sammen om en fælles kampagnevideo, der belyser de mange kvaliteter, Holbæk Kommunes folkeskoler rummer.

Kampagnen er til for dig, for at give dig tryghed i skolevalget for dit barn. Den er til for dig, der dagligt bruger folkeskolen - både som elev, forælder og medarbejder. Og så er den til for dig, der som familie eller medarbejder, søger nye veje.

Klik ind forbi kampagnesitet og oplev videoen ”Folkeskolen – tæt på dig”

Skal du en tur i biografen i august, oktober og december, kan du i Kulturbiografen Frysehuset i Holbæk, opleve et 20 sekunders spot i biografens sale og på facadens storskærm. Videoen vil ligeledes kunne opleves på skolernes hjemmeside og facebooksider.

Vi siger en stor tak til alle der har deltaget i tilblivelsen af videoen – elever, lærere og pædagoger.

Vi ses i folkeskolen - god fornøjelse,

Område Katrinedal
Område Kildedam
Område Holbæk By
Område Skovvejen

Læs pressemeddelelsen på kampagnen "Folkeskolen - tæt på dig"

 

Det skoleparate børnehavebarn og den barneparate skole!

Samhørighed for de 0-16 årige i område Skovvejen.

Det er vores mål at skabe et godt og sammenhængende miljø mellem dagtilbud og skole, der beriger børnenes udvikling og læring.

Vi ønsker at sikre, at overgangen mellem dagtilbud og skole skaber sammenhæng og sætter sig gode spor. Det sker bl.a. ved at have fokus på de læringsstier, der etableres i dagtilbud, som skolen kan arbejde videre på.

Vi arbejder i netværk på tværs af dagtilbud og skole om børnenes sproglige og matematiske udvikling med de øvrige dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune. Her bliver der videndelt, sparret og inddraget ny viden for at skabe gode rammer til understøttelse af børnenes sprog, læsning og skrivning samt udvikling af deres matematiske kompetencer.

Pædagoger, lærere og ledelse i dagtilbud og skole i Skovvejens område arbejder på at skabe læringsfællesskaber, der udvikler stærke og opmuntrende læringsmiljøer for alle børn - der gør børnene nysgerrige! Det er bl.a. Sprogfitness, Læsemakkere, fremvisning af eksperimenter og opgaver, robotter & teknologi, besøg på skolebibliotekerne, sang og musik i musikundervisningen i skolen og praktikanter i børnehaven.  

 

Se vores kommende 0. klasses foldere her -
"Hej, skole - Farvel, børnehave"

Jyderup (Galaxen, Sølyst Børnehus og andre)

Kildebjerg (Mørkøv Børnehus og andre)

Knabstrup (Kirsebærhaven og andre)

Nr. Jernløse (Nr. Jernløse Børnehus, Spirrekassen og andre)

Undløse (Undløse Børnehus og andre)Feedback

Sidst opdateret

13.08.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

Ny kampagne for folkeskolerne i Holbæk Kommune