Spring til indhold

Samarbejde mellem skole/dagtilbud

Det gode samarbejde mellem skole og dagtilbud kaster rigtig meget godt af sig - både for de små og for de store. Vores valgfagshold i skolen kan bl.a. komme i praktik i Børnehuset Galaxen, som pædagogmedhjælper.

Det skoleparate børnehavebarn og den barneparate skole!

Samhørighed for de 0-16 årige i område Skovvejen.

Det er vores mål at skabe et godt og sammenhængende miljø mellem dagtilbud og skole, der beriger børnenes udvikling og læring.

Vi ønsker at sikre, at overgangen mellem dagtilbud og skole skaber sammenhæng og sætter sig gode spor. Det sker bl.a. ved at have fokus på de læringsstier, der etableres i dagtilbud, som skolen kan arbejde videre på.

Vi arbejder i netværk på tværs af dagtilbud og skole om børnenes sproglige og matematiske udvikling med de øvrige dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune. Her bliver der videndelt, sparret og inddraget ny viden for at skabe gode rammer til understøttelse af børnenes sprog, læsning og skrivning samt udvikling af deres matematiske kompetencer.

Pædagoger, lærere og ledelse i dagtilbud og skole i Skovvejens område arbejder på at skabe læringsfællesskaber, der udvikler stærke og opmuntrende læringsmiljøer for alle børn - der gør børnene nysgerrige! Det er bl.a. Sprogfitness, Læsemakkere, fremvisning af eksperimenter og opgaver, robotter & teknologi, besøg på skolebibliotekerne, sang og musik i musikundervisningen i skolen og praktikanter i børnehaven.  

 

Se vores kommende 0. klasses foldere her -
"Hej, skole - Farvel, børnehave"

Jyderup (Galaxen, Sølyst Børnehus og andre)

Kildebjerg (Mørkøv Børnehus og andre)

Knabstrup (Kirsebærhaven og andre)

Nr. Jernløse (Nr. Jernløse Børnehus, Spirrekassen og andre)

Undløse (Undløse Børnehus og andre)Feedback

Sidst opdateret

22.05.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen