Fælles visuel identitet

Vi har i område Skovvejen fået nyt logo. Et logo der danner en fælles visuel ramme for både Dagtilbud Skovvejen og Skovvejens Skole og som giver størst mulig genkendelighed for dig som forælder.  

Kend os på det grønne logo, der med sine varierende trekanter, hver især repræsenterer de huse eller afdelinger de består af.

Trekanterne er ikke lige store, ligesom afdelingerne, børnehusene og børnene heller ikke er lige store, men de er lige betydningsfulde for helheden. Børns læring vokser i takt med dannelsen gennem livet i skolen, børnehaven, vuggestuen eller dagplejen, fra at være en ”mindre trekant til at blive en større trekant”.

Trekanterne har endvidere et geometrisk aspekt – at få faglighed og mennesker til at gå op i en højere enhed.

Rediger Flyt Fjern