Spring til indhold

Afdeling Undløse

Mark og skov, vandhuller og åer omkranser afd. Undløse, der er en lille, rar og tryg skole med ca. 150 elever i et spor fra 0.-6. klasse. Her er plads og luft til kreativ og faglig udfoldelse. Vi har travlt med mange projekter, og er for tiden i gang med en større kulturændring. Her arbejder vi med selvkørende teams, holddeling, børnesyn og inklusion, vores fysiske rammer og IT.

Kort fortalt

25 lærere og pædagoger er tilknyttet afd. Undløse. Sammen arbejder vi med fokus på høj faglighed og god trivsel og på at viderebringe glade og godt rustede børn – fagligt som socialt – når vi efter 6. klasse siger farvel til hinanden. Overbygningen (7. - 9. klasse) finder sted på Skovvejens Skoles største afdeling – Nr. Jernløse – hvor også afd. Knabstrup støder til efter 6. klasse.

Elevrådet på afd. Undløse er sammensat af elever fra 3. til 6. klasse. Elevrådet arbejder bl.a. med trivsel, planlægning af fælles arrangementer samt deltager i de skolebestyrelsesmøder, der afvikles på matriklen. Elevrådet inddrages også i beslutninger omkring brugen af regler i skolegården og på legepladsen.

Lokal forankring

I Undløse har vi en god, solid børnekultur, der bliver flittigt bakket op af lokalmiljøet. Skolen og hallen er omdrejningspunktet for byens foreningsliv og det tætte samarbejde mellem skolen og foreningslivet, skaber glæde i de fælles aktiviteter. Skolen er sammen med idrætsforeningen og Undløse boldklub, den årlige medarrangør af Kongsdal Skovløb. Løbet finder sted i starten af skoleåret og danner rammen om et par hyggelige timer for byens borgere i alle aldre. Ruterne er fra 3 – 10 km.

Vores værdier – læring, digitalisering og bevægelse

Vi ved at alle lærer på forskellige måder. Det handler vi også efter – og det betyder, at vi anvender flere læringsmetoder, bl.a. ATK (Aldersrelateret Træningskoncept), LP-Modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse), CL (Cooperative Learning) samt Synlig Læring. Vi har ambitioner om et højt fagligt niveau, hvor alle skal mødes og udfordres på deres individuelle niveau, bl.a. med særlige læseindsatser.

I skoleåret 2016/17 sætter vi fokus på feedback i undervisningen. Vi ønsker derfor at udvikle en læringskultur, hvor lærerne samarbejder om den gode vurderingspraksis, og hvor eleven gøres til en aktiv medspiller i vurderingsarbejdet. 

På afd. Undløse benytter vi næsten udelukkende digitale læringsportaler, der sammen med brugen af Google sitet ”start.skolen.nu”, udgør elevernes lærerbøger. I 0. klasse har klassen adgang til Ipads, som benyttes til bl.a. små videohilsner og billedhistorier. Vi har endvidere cromebooks til alle elever.

TV Skovvej er skolens fælles TV kanal, hvor klasserne på skift bidrager med indslag om både læringsaktiviteter og præsentationer. Det er en spændende tilgang for eleverne, at arbejde med kommunikation og formidling gennem TV mediet.

Vi har i vores hverdagspraksis fokus på trivsel og bevægelse. Sundhed og bevægelse tænker vi ind i de meste af dagligdagen og de små powerbreaks byder ofte på bevægelse udenfor. Frikvarterne skal bruges på leg og socialisering, derfor har vi på afd. Undløse faste rammer for brugen af mobiltelefoner. Det betyder at eleverne ikke må benytte egne mobiltelefoner i skoletiden, medmindre det indgår i en lærerstyret aktivitet. Mobiltelefonen skal derfor opbevares i tasken eller blive hjemme. Skolen forbeholder sig ret til at inddrage telefoner, som bruges uden tilsagn fra en lærer. Telefonen udleveres i disse tilfælde når skoledagen slutter. Hvis elever har brug for at kontakte hjemmet, kan det ska gennem en af skolens medarbejdere.   

Fokus på trivsel

Forudsætningen for god indlæring er, at man trives i skolen. I Undløse inddrager vi eleverne i dette arbejde – bl.a. gennem elevrådet, men også gennem etablering af ”legepatruljer”, der rekrutteres blandt vores 6. klasser. Legepatruljens opgave er, i fastlagte frikvarterer, at sætte lege i gang, og inddrage så mange børn som muligt. Dette arbejde sikrer, at alle har noget at foretage sig i frikvarteret, og at relationen på tværs af klasserne styrkes. Legepatruljen er iført veste, som gør dem synlige blandt de andre elever.

I Undløse prioriterer vi et godt og tæt samarbejde mellem skole, AKT (adfærd – kontakt – trivsel), UUV vejledere (understøttende undervisning), SSP konsulenter (skole, socialforvaltning og politi), sundhedsplejersken, sagsbehandlere og psykolog og bestræber os på, at der tæt dialog mellem skole, hjem og førnævnte ressource personale.

Skolen arbejder tæt sammen med Læsetek, som er en del af Holbæk Kommunes Center for specialundervisning. Ordblindescreening af elever med læsevanskeligheder foretages normalt i slutningen af 3. klasse. Hvis elever testes ordblinde, tilbydes de læseunderstøttende værktøjer til gavn for undervisningen. Forældrene inddrages og bliver tilbudt vejledning i brugen af elevens værktøjer samt sparring omkring hvordan de understøtter deres ordblinde barn.

I overgangen mellem børnehave og skole arbejder vi tæt sammen med vores samskabende pædagog. Den samskabende pædagog er de kommende 0. klassers primær pædagog i børnehaven, fra jul og frem mod skolestart. Herefter følger hun med eleverne op i 0. klasse og slipper dem stille og roligt hen over året, for derefter at arbejde mere og mere med de kommende 0. klassebørn i børnehaven.

De gode traditioner

Vi holder meget af at traditionsskabe, og de tilbagevendende begivenheder, bidrager med stor værdi til både børn og voksne.

Skolernes Motionsdag løber fredag inden efterårsferien, og foregår for 4.-6. klasse i bakkerne omkring Brorfelde.

I Undløse vil vi gerne give eleverne medansvar for at løse nogle af de daglige praktiske opgaver, der naturligt finder sted på en arbejdende skole. Derfor har vi oprettet en mælkepatrulje, hvis job består i, at pakke og fordele mælken til klasserne. Mælkepatruljen tilfalder 5. klasse.

På afdeling Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse tager vi sammen på lejrskole i 5. klasse. Den fælles lejrskole er med til at knytte stærke bånd mellem eleverne på tværs af matrikler og understøtter sammenlægningen af klasserne, når de tager hul på 7. klasse på afd. Nr. Jernløse.

I 6. klasse har eleverne mulighed for at blive en del af afdelingens skolepatrulje. Belønningen for indsatsen som skolepatrulje, er billetter til den årlige skolepatruljedag i Tivoli.

Vi runder skoleåret af med en fælles idrætsdag, hvor eleverne er sammen på tværs af klasserne. Fokus for idrætsdagen er ikke de sportslige præstationer, men samarbejde og trivsel.

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

27.03.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

God viden om folkeskolereformen