Afdeling Knabstrup

Knabstrup skole er den mindste af Skovvejens Skoles seks afdelinger og er en lille hyggelig skole med ca. 58 elever fordelt på 0.-5. årgang. I Knabstrup har vi ét spor, som gør at skolen også er tryg og nærværende for de børn der har udfordringer af forskellig grad. Vi har dygtige, selvkørende børn som blot behøver et lille skub for at udvikle sig og lære optimalt – og børn som har brug for meget hjælp og støtte for at trives og komme i god udvikling.

Kort fortalt

Vi lægger stor vægt på, at alle børn får et trygt skoleliv med plads til at være præcis den de er. Eleverne fra afd. Knabstrup - og afd. Undløse samles på afd. Nr. Jernløse efter 6. klasse og overgangen hertil, arbejder vi løbende med, således at der på forhånd er dannet gode relationer og kendskab til både skolen, lærere, pædagoger og elever.

Vores værdier – læring, digitalisering og bevægelse

Vi ved at alle lærer på forskellige måder. Det handler vi også efter – og det betyder, at vi anvender flere læringsmetoder, bl.a. ATK (Aldersrelateret Træningskoncept), LP-Modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse), CL (Cooperative Learning) samt Synlig Læring. Vi har ambitioner om et højt fagligt niveau, hvor alle skal mødes og udfordres på deres individuelle niveau, bl.a. med særlige læseindsatser.

Vi ønsker at udvikle en læringskultur, hvor lærerne samarbejder om den gode vurderingspraksis, og hvor eleven gøres til en aktiv medspiller i vurderingsarbejdet. Vi laver spændende filmindslag omkring skolens aktiviteter – bl.a. i samarbejde med TV Skovvej, der er et TV-projekt med livetransmitterede udsendelser lavet af eleverne i samarbejde med skolens fælles læringscenter. Indslagene vises på intra samt på skolens YouTube kanal.

Sundhed og bevægelse tænker vi ind i de meste af dagligdagen og de små powerbreaks byder ofte på bevægelse udenfor.

Fokus på trivsel

På afd. Knabstrup arbejder vi bl.a. med understøttende undervisning. Vi har fokus på trivsel og et højt fagligt niveau og er i fuld gang med at indarbejde faste feedback strukturer, så vi sikrer, at hvert enkelt barn bliver mødt individuelt, men med samme resultat; større trivsel – fagligt og socialt. Vi arbejder med det der virker, og ellers gør vi noget andet. Med udgangspunkt i at være omstillingsparate til børnenes fordel, arbejder vi med de behov der opstår og samarbejder i et fælles ansvar med forældrene.

Vi har endvidere et godt samarbejde med sundhedsplejersken, UU-Vejledere (understøttende undervisning), SSP konsulenter (skole, socialforvaltning og politi). Hertil er tilknyttet psykologer, social pædagog og samskabende pædagoger. De samskabende pædagogers kerneopgave, ligger i at styrke overgangen fra børnehave til skoleafdeling, herunder med fokus på at sikre et stærkt forældresamarbejde. Pædagogerne deltager i både børnehavernes og skoleafdelingernes arbejde med at styrke inklusionen og vilkårene for læring, trivsel og udvikling for alle børn i skolegruppen og børnehaveklassen – med et særligt fokus på børn i vanskeligheder.

Lokal forankring

Vi har en god håndfuld lokale samarbejdspartnere. Musikskolen er bl.a. et godt aktiv, og er et tilvalg der ligger i skoletiden. I 0. klasse går musikskolen ind i et 5 ugers forløb, hvor de komponerer deres egne sange, som de optræder med for skolen og forældrene. Idrætsforeningerne tilbyder introduktion til diverse fritidsaktiviteter inden tilmelding. 

De gode traditioner

Traditioner er med til at danne en ramme om skolen og skabe den gode kultur. Vi kan bl.a. nævne vores sommerkoncert, der hvert år holdes inden sommerferien, skolernes motionsdag til Brorfelde for mellemtrinnet og den populære lejrskole for 5. Årgang der afholdes i samarbejde med afd. Undløse og afd. Nr. Jernløse, så eleverne fra de 3 matrikler kan lære hinanden at kende. Vi har endvidere et åbent hus arrangement for 0. klasserne. Børnehuset Kirsebærhaven inviteres til arrangementer når det passer når det passer med vores aktiviteter. Vi har fælles morgensang hver dag kl. 10 i skolens forhal for alle klasser. Fastelavn, Lucia, skolernes motionsdag og årlig idrætsdag. Hvert år har vi særlige dage/uger hvor undervisningen tager udgangspunkt i et emne eller et særligt tema. Hertil hygger vi os omkring juletid hvor vi bl.a. holder fælles julefrokost for alle elever.

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

12.02.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

God viden om folkeskolereformen

Hvad koster det at gå i SFO?

Skriv dit barn op til SFO