Spring til indhold

Afdeling Knabstrup

Afd. Knabstrup er den mindste af Skovvejens Skoles seks afdelinger og er en lille hyggelig skole med ca. 75 elever fordelt på 0.-5. årgang. I Knabstrup arbejder vi med aldersintegrerede klasser eller ugeskemarevolution, der er en unik måde at arbejde og lære på - på tværs af alderstrin og faglighed.

Kort fortalt

Vi lægger stor vægt på, at alle børn får et trygt skoleliv med plads til at være præcis den de er. Eleverne fra afd. Knabstrup - og afd. Undløse samles på afd. Nr. Jernløse efter 6. klasse og overgangen hertil, arbejder vi løbende med, således at der på forhånd er dannet gode relationer og kendskab til både skolen, lærere, pædagoger og elever.

Vores værdier – læring, digitalisering og bevægelse

Vi ved at alle lærer på forskellige måder. Det handler vi også efter – og det betyder, at vi anvender flere læringsmetoder, bl.a. ATK (Aldersrelateret Træningskoncept), LP-Modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse), CL (Cooperative Learning) samt Synlig Læring. Vi har ambitioner om et højt fagligt niveau, hvor alle skal mødes og udfordres på deres individuelle niveau, bl.a. med særlige læseindsatser.

Vi ønsker at udvikle en læringskultur, hvor lærerne samarbejder om den gode vurderingspraksis, og hvor eleven gøres til en aktiv medspiller i vurderingsarbejdet. Vi laver spændende filmindslag omkring skolens aktiviteter – bl.a. i samarbejde med TV Skovvej, der er et TV-projekt med livetransmitterede udsendelser lavet af eleverne i samarbejde med skolens fælles læringscenter. Indslagene vises på intra samt på skolens YouTube kanal.

Sundhed og bevægelse tænker vi ind i de meste af dagligdagen og de små powerbreaks byder ofte på bevægelse udenfor.

Fokus på trivsel

På afd. Knabstrup arbejder vi bl.a. med understøttende undervisning. Vi har fokus på trivsel og et højt fagligt niveau og er i fuld gang med at indarbejde faste feedback strukturer, så vi sikrer, at hvert enkelt barn bliver mødt individuelt, men med samme resultat; større trivsel – fagligt og socialt. Vi arbejder med det der virker, og ellers gør vi noget andet. Med udgangspunkt i at være omstillingsparate til børnenes fordel, arbejder vi med de behov der opstår og samarbejder i et fælles ansvar med forældrene.

Vi har endvidere et godt samarbejde med sundhedsplejersken, UU-Vejledere (understøttende undervisning), SSP konsulenter (skole, socialforvaltning og politi). Hertil er tilknyttet psykologer, social pædagog og samskabende pædagoger. De samskabende pædagogers kerneopgave, ligger i at styrke overgangen fra børnehave til skoleafdeling, herunder med fokus på at sikre et stærkt forældresamarbejde. Pædagogerne deltager i både børnehavernes og skoleafdelingernes arbejde med at styrke inklusionen og vilkårene for læring, trivsel og udvikling for alle børn i skolegruppen og børnehaveklassen – med et særligt fokus på børn i vanskeligheder.

Lokal forankring

Vi har en god håndfuld lokale samarbejdspartnere. Holbæk Kulturskole (tidligere Holbæk Musikskole) er bl.a. et godt aktiv, og er et tilvalg der ligger i skoletiden. I 0. klasse går Holbæk Kulturskole ind i et 5 ugers forløb, hvor de komponerer deres egne sange, sammen med Skovvejens Skoles øvrige 4 afdelinger. Forløbet afsluttes med et storslået show i Mørkøvhallen, til stor glæde for både børn, personale og familier.

De lokale idrætsforeninger tilbyder introduktion til diverse fritidsaktiviteter inden tilmelding, hvilket er en glimrende måde at blive klogere på, om valget skal falde på håndbold, fodbold eller gymnastik.

De gode traditioner

Traditioner er med til at danne en ramme om skolen og skabe den gode kultur. I Knabstrup holder vi meget af musik og tager et stort afsæt heri. Vi synger fælles morgensang hver dag kl. 10.00 i skolens forhal. Vores årlige sommerkoncert foregår i skolegården under åben himmel, hvor vi inviterer familierne med til en dejlig oplevelse, inden sommerferien står for døren.

Skolernes Motionsdag foregår i bakkerne og landskabet omkring det spændende Brorfelde Observatorium og brænder man særligt for det magiske himmelrum, er oplevelsen i særklasse.

Vi har særlige dage eller uger, hvor undervisningen tager udgangspunkt i et særligt tema og i den kolde decembertid, luner vi os med fælles julefrokost og hyggeligt samvær.

På 5. årgang står der lejrskole på programmet - og det er en populær tradition. Vi tager afsted i fællesskab med afd. Undløse og Nr. Jernløse, for allerede her at lære hinanden at kende. Fra 6. klasse, rykker afd. Knabstrup og Undløses elever til Nr. Jernløse, hvor de sidste 4 år af folkeskolelivet opleves sammen. 

 

 Feedback

Sidst opdateret

23.11.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen

God viden om folkeskolereformen